Política de privacitat:

Protecció de dades

Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem a l’usuari de les nostres dades: Denominació Social:
ELECTRO TARR Sccl
Nom Comercial: ELECTRO TARR
Domicili Social: Polígon Industrial, c / Alt Camp nº 6, 25300 Tàrrega – Lleida
CIF / NIF: F25311820
Telèfon: 973.313.204
e-mail: electrotarr@electrotarr.cat
Pàgina web: www.electrotarr.cat

Objecte
El prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús del lloc web. Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació. El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavís o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del prestador.

Responsabilitat
El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest. El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal. Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió. El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web. Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Propietat Intel·lectual i industrial
El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat del
prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents. Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor. Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos. El prestador NO AUTORITZA expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal del prestador. El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix. Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic.

Llei Aplicable i Jurisdicció
Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i Tribunals de Lleida.

Modificacions de la política de privacitat

RESPONSABLES:
ELECTRO TARR Sccl, empresa de serveis especialitzada en la venda i distribució de material elèctric.
Polígon Industrial Llevant, C / Alt Camp Nº6, 25300 Tàrrega-Lleida
TELF. 973313204
CORREU ELECTRÒNIC: electrotarr@electrotarr.cat

FINALITATS, LEGITIMACIÓ I CONSERVACIÓ DELS TRACTAMENTS DE LES DADES PUBLICATS A TRAVÉS DE:

FORMULARI DE CONTACTE.
• Finalitat: Facilitar-un mitjà perquè pugui posar-se en contacte amb nosaltres i contestar les seves sol·licituds d’informació, així com enviar-li comunicacions dels nostres productes, serveis i activitats, inclusivament per mitjans electrònics, si marca la casella d’acceptació.
• Legitimació: El consentiment de l’usuari al sol·licitar-nos informació a través del nostre formulari de contactes i en marcar la casella d’acceptació d’enviament d’informació.
• Conservació: Fins un cop resulta la seva sol·licitud per mitjà del nostre formulari o contestada per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament. En cas d’haver acceptat rebre enviaments comercials, fins que sol·liciti la baixa dels mateixos.

ENVIAMENT DE CORREUS ELECTRÒNICS.
• Finalitat: Contestar les seves sol·licituds d’informació, atendre les seves peticions i respondre les seves consultes o dubtes.
• Legitimació: El consentiment de l’usuari al sol·licitar-nos informació a través de l’adreça de correu electrònic.
• Conservació: Un cop resulta contestada la seva petició per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament.

DESTINATARI DE LES SEVES DADES
Les seves dades són confidencials i no se cediran a tercers, llevat que hi hagi obligació legal.

DRETS EN RELACIÓ AMB LES SEVES DADES PERSONALS
Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, quan el mateix s’hagi atorgat pel tractament de les seves dades. En cap cas, la retirada d’aquest consentiment condiciona l’execució del contracte de subscripció o les relacions generades amb anterioritat. Igualment, pot exercir els següents drets:
• Sol·licitar l’accés a les seves dades personals o la seva rectificació quan siguin inexactes.
• Sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollides.
• Sol·licitar la limitació del seu tractament en determinades circumstàncies.
• Sol·licitar l’oposició al tractament de les seves dades per motius relacionats amb la seva situació particular.
• Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos que preveu la normativa.
• Altres drets reconeguts en les normatives aplicables.

On i com sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit al responsable a la seva adreça postal o electrònica, indicades en l’apartat Responsable, indicant la referència, Dades Personals, especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals, adjuntant còpia del DNI. En cas de divergències amb l’empresa en relació amb el tractament de les seves dades, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Ús de cookies

Las cookies son pequeños archivos de texto que introducen en su equipo los sitios web que visita. Su uso está muy extendido y se emplean para poder hacer que los sitios web funcionen -o funcionen de forma más efectiva- así como para proporcionar información a los propietarios del sitio web.

Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia de usuario, esto incluye:

  • Almacenar sus preferencias de idioma
  • Conservar la información que introduce en los formularios.

Si no desea que se utilicen cookies, deberá modificar sus ajustes mediante la configuración de su navegador. Para saber más acerca de las cookies, incluido como ver qué cookies se han enviado, y como gestionarlas y eliminarlas, visite www.allaboutcookies.org.

Llei aplicable i jurisdicció

Estas Condiciones Generales se rigen por la ley española. Las partes se someten, a su elección, para la resolución de los conflictos y con renuncia a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales del domicilio del usuario.

El acceso a Electro-Tarr S.C.C.L. implica la aceptación por el Cliente de las presentes Condiciones Generales y del contenido de los Avisos Legales, y su compromiso de respetarlos.